Η Εταιρεία μας

Η Γαλακτοβιομηχανία ΖΗΤΑ ιδρύθηκε το 1982 και ανήκει στη γενιά των νέων υπερσύγχρονων μονάδων παραγωγής τροφίμων της Κύπρου. Μια βραβευμένη οικογενειακή επιχείρηση, που διακρίνεται για την έμφαση της στην καινοτομία και το ιδιαίτερο πάθος στην παραγωγή γιαουρτιού και ξεχωρίζει για την ηγετική της θέση στον κλάδο των γαλακτοκομικών.

Με συνδυασμό παραδοσιακών και σύγχρονων μεθόδων παραγωγής καθώς και χρήση υψηλής τεχνολογίας, τα προϊόντα μας ξεχωρίζουν και αναγνωρίζονται από μεγάλη μερίδα των καταναλωτών τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 - ΚΑΘΕΣΤΩΣ 4.2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΑ 2014-2020
Η εταιρεία Βιομηχανία Γάλακτος ΖΗΤΑ έτυχε χρηματοδότησης στα πλαίσια του Καθεστώτος 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της παραγωγικής της μονάδας.
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές