Πιστοποιητικά

Ανταποκρινόμενη στη δέσμευση μας για παραγωγή προϊόντων κυρυφαίας ποιότητας, η εταιρεία έιναι εγκεκριμένη, όχι μόνο απο τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, αλλά και από άλλες εποπτικές αρχές και οργανώσεις στο εξωτερικό. Στην Κύπρο, ο κλάδος των γαλακτοκομικών στον οποίο δραστηριποποιείται η Βιομηχανία Γάλακτος ΖΗΤΑ, υπόκειται στην εποπτεία του τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Με κωδικό έγκρισης λειτουργίας CY 0021 η εταιρεία είναι καταχωρημένη στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων για λειτουργία με βάση τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας - Περί Υγιεινής του Γάλακτος και των Προιόντων με βάση το γάλα (Παραγωγή, Παρασκευή, Εισαγωγή και Εμπορία) και Ελέγχου των Υποστατικών Κανονισμούς.

Παράλληλα, η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το αυστηρότερο σύστημα διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων BRC και εφαρμόζει τις αρχές των προτύπων ISO 22000 (HACCP), ISO 9001:2000 και IFS. Επίσης, έχει εξασφαλίσει έγκριση από το Food and Drug Administration (FDA) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής καθώς και την Ρωσική Ρωσσελιχοζνατζόρ που της επιτρέπουν να εξάγει γαλακτοκομικά προϊόντα στις εν λόγω χώρες.