Πολιτική Ποιότητας

Η Βιομηχανία Γάλακτος ΖΗΤΑ δεσμεύεται στην παραγωγή ποιοτικά άριστων προϊόντων και στην ανάπτυξη διαδικασιών και πολιτικών οι οποίες οδηγούν στη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το αυστηρότερο σύστημα διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων BRC. Επίσης εφαρμόζει τις αρχές των προτύπων ISO 22000 και ISO 9001:2000. Παράλληλα έχει εξασφαλίσει έγκριση από το Food and Drug Administration (FDA) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής καθώς και την Ρωσική Ρωσσελιχοζνατζόρ που της επιτρέπουν να εξάγει γαλακτοκομικά προϊόντα στις εν λόγω χώρες.

Σε αυτά τα πλαίσια η πολιτική ποιότητας της εταιρείας εστιάζεται:

  • Στην παραγωγή προϊόντων τα οποία παρασκευάζονται κάτω από αυστηρές προδιαγραφές και ακολουθώντας βασικές αρχές , διεθνή πρότυπα και υψηλά ποιοτικά κριτήρια.
  • Στη διασφάλιση και διατήρηση όλων των θρεπτικών και διατροφικών αξιών του προϊόντος, από την προμήθεια των πρώτων υλών στην παραγωγή του τελικού προϊόντος αλλά και μέχρι να φτάσει στο τραπέζι του καταναλωτή.
  • Στην δέσμευση να ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις της αγοράς έτσι ώστε να μπορεί να εξελίσσεται και να ανταποκρίνεται στις διατροφικές ανάγκες του καταναλωτή.
  • Στην χρησιμοποίηση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών και μέσων παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις νομοθετικές απαιτήσεις της Κυπριακής και διεθνής νομοθεσίας.
  • Στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης, τόσο στο εσωτερικό της εταιρίας όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ενεργεί.