Αποστολή

Στρατηγικός στόχος της Βιομηχανίας Γάλακτος ΖΗΤΑ είναι να διατηρήσει, να ενισχύσει και να επεκτείνει τη θέση της στην Κυπριακή αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, με γνώμονα τις παραδόσεις της στην αξιοπιστία και στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων της. Αυτό προυποθέτει τη συνεχόμενη και αμφίδρομη επικοινωνία με τους καταναλωτές, πράγμα που επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των πολύπλευρα δομημένων ερευνών σχετικά με τις τάσεις της αγοράς και τις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες, αλλά και με την υπεύθυνη διαφημιστική μας δραστηριότητα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.